XX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību

The print version

2021. gads

10.02.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-92/2021
Policijas darbinieka slepeni veikta sarunas ieraksta pieļaujamības izvērtēšana kopsakarā ar personas tiesībām neliecināt un nesniegt sevi inkriminējošu (apsūdzošu) informāciju

2020. gads

06.11.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-410/2020
Krimināllikuma 253.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas jautājumi

07.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-80/2020
Ziņu, kuras iegūtas vienas personas operatīvās izstrādes lietas ietvaros, izmantošana citas personas vainīguma pierādīšanā

J 29.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-31/2020
Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

J 29.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-31/2020
Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[P]/2020
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, ja persona personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās neatļauti iegādājusies un glabājusi psihotropo vielu realizācijas nolūkā, kā arī mēģinājusi realizēt psihotropo vielu nepilngadīgai personai

2018. gads

J 26.01.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-17/2018
Ievērojams apdraudējums Latvijas Republikas valsts interesēm kā būtisks kaitējums, kas veido Krimināllikuma 237.1 panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmi

2017. gads

J 07.02.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-59/2017
Nelikumīgas darbības ar psihotropām vielām organizētā grupā

J 31.01.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-41/2017
Kriminālatbildība par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu aprites noteikumu pārkāpšanu

2016. gads

J 07.09.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-389/2016
Narkotisko vielu apmēra noteikšana, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 253. un 253.1 panta

J 14.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-262/2016
Huligānisku darbību, kas saistītas ar vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu, kvalifikācija

J 20.10.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-223/2016
Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā paredzētā brīdinājuma par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un lietošanu spēkā stāšanās

2015. gads

J 10.11.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-466/2015
Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata

2014. gads

J 14.03.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-56/2014
Narkotisko vielu realizācijas noziedzīgā nodarījuma sastāva obligāta pazīme nav mantkārība

2013. gads

J 29.05.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-253/2013
Viena no huligānisma kvalificējošām pazīmēm ir jebkāda miesas bojājuma nodarīšana cietušajai personai

2012. gads

J 08.05.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-157/2012
Krimināllikuma 230.1panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

2011. gads

J 05.12.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-636/2011
Mantkārība kā atbildību pastiprinošs apstāklis Krimināllikuma 2531.pantā – narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana – paredzētajam noziedzīgajam

J 14.12.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-590/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 253., 253.2 pantu

J 22.09.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-525/2011
Krimināllikuma 256.pantā – narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana – paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 22.03.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-131/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 253.1 panta – narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana

2010. gads

J 24.08.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-375/2010
Krimināllikuma 253., 253.1, 253.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu norobežošana

J 17.09.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-350/2010
Braukšanas talons nav atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

2007. gads

2006. gads

2005. gads

2002. gads

J 29.10.2002. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-374/2002
Vardarbība pret policijas darbinieku kvalificējama pēc KL 270. panta 2. daļas, nevis kā huligānisms pēc KL 231. panta otrās daļas