XVIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu

The print version

2020. gads

J 29.09.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-97/2020
Piesavināšanās, kas izdarīta, pārkāpjot pilnvarotāja norādījumus saistībā ar izsniegto pilnvarojumu

23.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-88/2020
Krimināllikuma 179.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – piesavināšanās – sastāvs

J 21.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-85/2020
„Uzticēta vai pārziņā esoša manta” Krimināllikuma 179.panta izpratnē

01.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-63/2020
Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā, un svešas mantas nolaupīšanas kvalifikācija

J 17.06.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-38/2020
Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā atbildība par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un svešas mantas tīšu bojāšanu un šo noziedzīgo nodarījumu priekšmeta vērtības noteikšana

J 14.02.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-33/2020
Piedraudējums izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo vai viņa tuviniekiem Krimināllikuma 183.panta izpratnē

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[C]/2020
Laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieroci

2018. gads

15.11.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-428/2018
Krimināllikuma 185.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) priekšmeta vērtība kā obligāta šī noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīme

J 07.08.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-408/2018
Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets un kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

29.05.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-235/2018
Uz laiku bez uzraudzības atstāta manta kā nolaupīšanas priekšmets

J 06.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-194/2018
Pretrunīgs tiesas nolēmums par Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi

2016. gads

J 19.09.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-496/2016
Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193.pants) norobežošana no krāpšanas automatizētā datu apstrādes sistēmā (Krimināllikuma 177.1 pants)

J 21.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-174/2016
Krāpšanas nolūkā saņemt apdrošināšanas atlīdzību (apdrošināšanas krāpšana) norobežošana no svešas mantas iegūšanas ar viltu (krāpšana)

2015. gads

J 16.11.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-542/2015
Kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar internetbankas palīdzību

J 17.09.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-265/2015
Piesavināšanās, mantas neatdošanas īpašais nolūks

J 12.02.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-12/2015
Krāpšanas nodalīšana no izvairīšanās no nodokļu nomaksas

2014. gads

J 27.11.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-707/2014
Nekustamā īpašuma izkrāpšana un tālākā rīcība ar to

J 27.08.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-349/2014
Krimināllikuma 177 .1pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

2013. gads

J 09.07.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-340/2013
Automagnetola nav Krimināllikuma 175.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

J 30.04.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-11/2013
Izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršana no krāpšanas

J 26.03.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-3/2013
Krimināllikuma 177.pantā un 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu norobežošana

2012. gads

J 05.06.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-300/2012
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 179.panta un 180.panta

2011. gads

J 19.12.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-671/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta – krāpšana – trešo daļu

J 29.09.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-504/2011
Krāpšana un piesavināšanās ir mantas nolaupīšanas veidi

J 12.05.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-223/2011
Krimināllikuma 179.panta – piesavināšanās – objektīvā puse – būtisks kaitējums

J 20.04.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-194/2011
Krimināllikuma 185.pantā – mantas tīša iznīcināšana un bojāšana – paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmeta vērtība

2010. gads

J 15.12.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-600/2010
Krimināllikuma 185.pantā paredzēts materiāls noziedzīga nodarījuma sastāvs

J 18.03.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-82/2010
Krimināllikuma 177.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

J 28.01.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-10/2010
Krimināllikuma 186.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 14.01.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-9/2010
Bezīpašnieka manta nav atzīstama par zādzības priekšmetu

2009. gads

J 17.04.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-155/2009
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 175.panta ceturtās daļas

J 06.02.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-86/2009
Izlīgums par Krimināllikuma 180.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kā pamats kriminālprocesa izbeigšanai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 9.punktu

J 20.01.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-30/2009
Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 18.02.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-15/2009
Mantas izspiešanas norobežošana no mantas zādzības vai laupīšanas

2008. gads

J 19.09.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-505/2008
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 185.panta

J 05.08.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-402/2008
Svešas mantas prettiesiska izšķērdēšana kā piesavināšanās veids

2007. gads

J 15.10.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-502/2007
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 183. un 176. panta

J 23.08.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-436/2007
Krimināllikuma 187.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 27.06.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-320/2007
Nozagtās mantas faktiskā vērtība kā kritērijs kvalifikācijai pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas

2006. gads