XVI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību

The print version

2020. gads

2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[B]/2020
Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[I]/2020
Krimināllikuma 160. un 162.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana (likuma redakcijā līdz 2014.gada 14.jūnijam)

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[M]/2020
Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[O]/2020
Krimināllikuma 165.panta pirmajā daļā ietvertā norma nav atzīstama par blanketu tiesību normu

2018. gads

J 2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[A]/2018
Pornogrāfiska rakstura materiāla, iesaistot vai izmantojot tajā nepilngadīgo, izgatavošanas vieta

2008. gads

J 16.09.2008. ecision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-476/2008
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 162.panta

2007. gads

2006. gads

J 31.03.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-143/2006
Krimināllikuma 163. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

2005. gads

J 27.10.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-405/2005
Prostitūcijas jēdziena skaidrojums, piemērojot Krimināllikumu