XV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu

The print version

2021. gads

18.02.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-96/2021
Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – nelikumīga brīvības atņemšana – sastāvs

2015. gads

J 10.03.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-33/2015
Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir formāls un tā esamība nav saistāma ar nelikumīgas brīvības atņemšanas ilgumu

2008. gads

J 16.12.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-640/2008
Krimināllikuma 156.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

2007. gads

J 25.09.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-270/2007
Krimināllikuma 158. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjekts

J 09.02.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-4/2007
Organizēta grupa kā noziedzīga nodarījuma kvalificējošā pazīme

2005. gads