XIX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā

The print version

2021. gads

16.02.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-15/2021
Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

J 28.01.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-2/2021
Iespējamā dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšana

2020. gads

04.09.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-74/2020
Izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas

27.03.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-58/2020
Līdzekļu, kas iegūti Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma rezultātā, legalizēšana

J 12.06.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-54/2020
Cigarešu kā muitošanai pakļauto preču pārvadāšanas un glabāšanas mēģinājums

22.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-17/2020
Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses izvērtēšana

22.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-14/2020
Krimināllikuma 217.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana) subjektīvās puses noskaidrošana

2019. gads

31.10.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-373/2019
Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

J 05.11.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-372/2019
Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

J 15.02.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-95/2019
Laimesti atzīstami par deklarējamiem ienākumiem Krimināllikuma 219.panta otrās daļas (Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas) izpratnē

2018. gads

J 25.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-275/2018
Tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana un pārvietošana (pārvadāšana)

J 09.11.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-240/2018
Latvijas Republikas teritorijā ievestu akcīzes preču vērtības noteikšana

J 21.06.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-159/2018
Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts

J 25.10.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-57/2018
Krimināllikuma 191.pantā (Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām) un 221.pantā (Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) un realizācija) paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana; Muitošanai pakļauta prece

J 16.01.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-4/2018
Brīdis, ar kuru izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas uzskatāma par pabeigtu

2017. gads

J 08.08.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-405/2017
Mantas nolaupīšanas un maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kvalifikācija

J 16.02.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-100/2017
Krimināllikuma 220.panta (mantas nobēdzināšana) objekts

J 02.02.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-27/2017
Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā

J 10.02.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-26/2017
Nenomaksātu nodokļu veidā valstij radītu materiālo zaudējumu konstatēšana kontrabandas lietās

2016. gads

J 19.09.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-496/2016
Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193.pants) norobežošana no krāpšanas automatizētā datu apstrādes sistēmā (Krimināllikuma 177.1 pants)

J 25.08.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-332/2016
Nelikumīgas darbības ar akcīzes precēm un to rezultātā valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

J 08.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-323/2016
Akcīzes nodokļa uzlikšanas nosacījumi nelikumīgi ievestām precēm

J 21.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-99/2016
Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

J 26.05.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-51/2016
Akcīzes preces jēdziens; tiesības uz kompensāciju par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm

J 28.04.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-5/2016
Tabakas izstrādājumu nelikumīgas pārvietošanas (pārvadāšanas) mēģinājuma nepamatota atzīšana par sagatavošanos tāda nodarījuma izdarīšanai

2015. gads

J 16.11.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-542/2015
Kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar internetbankas palīdzību

J 14.05.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-58/2015
Cigarešu kontrabandas priekšmeta vērtības noteikšana

J 26.11.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-32/2015
Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

J 12.02.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-12/2015
Krāpšanas nodalīšana no izvairīšanās no nodokļu nomaksas

J 12.01.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-6/2015
2012.gada 13.decembra likuma „Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu 4. un 5.punkta piemērošanas nosacījumi

2014. gads

J 02.10.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-453/2014
Krimināllikuma 193.1 pantā un 193.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana

J 19.09.2014. Decision of the Department of criminal Cases, case No SKK-417/2014
Radītā kaitējuma izvērtēšana, nosakot sodu, formālos noziedzīgā nodarījuma sastāvos

2013. gads

J 20.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-544/2013
Krimināllikuma 221.panta pirmā daļa nav blanketa tiesību norma

J 30.04.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-11/2013
Izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršana no krāpšanas

J 26.03.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-3/2013
Krimināllikuma 177.pantā un 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu norobežošana

2012. gads

J 19.04.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-213/2012
Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma saņemšanai vai subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma izmantošanas laikā

J 27.03.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-178/2012
Krimināllikuma 210.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums

J 07.03.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-38/2012
Vairāku personu Krimināllikuma 193.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšana

J 26.01.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-26/2012
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 298.pantu

2010. gads

2009. gads

J 20.11.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-593/2009
Krimināllikuma 219.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 22.01.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-45/2009
Krimināllikuma 219.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums – formāls noziedzīgā nodarījuma sastāvs

J 16.01.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-11/2009
Krimināllikuma 210.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

2008. gads

J 02.12.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-627/2008
Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

J 21.02.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-5/2008
Manta vai citi ienākumi Krimināllikuma 219.panta izpratnē

2007. gads

J 24.09.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-573/2007
Nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija

J 16.05.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-312/2007
Uzņēmuma atbildīgs darbinieks kā Krimināllikuma 196. panta noziedzīgā nodarījuma subjekts

J 23.01.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-5/2007
Bandītisms un ieroču kontrabanda - atsevišķi kvalificējami nodarījumi

2006. gads

J 14.06.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-300/2006
Par maksāšanas līdzekļa nolaupīšanas un izmantošanas kvalifikāciju