XIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām

The print version

2019. gads

28.05.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-232/2019
Krimināllikuma 143.panta pirmajā daļā (Personas mājokļa neaizskaramības pārkāpšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīmes – iekļūšana - saturs

2017. gads

28.09.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-426/2017
Liela apmēra konstatēšana Krimināllikuma 148.panta (Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana) trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

15.02.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-17/2017
Būtisks kaitējums, pārkāpjot autortiesības uz datorprogrammu

2016. gads

J 29.09.2016. ecisionof the Department of Criminal Cases, case NoSKK-190/2016
Būtisks kaitējums, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 145.panta, ja ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses – aizskartas Satversmē garantētās personas tiesības

2014. gads

J 12.03.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-48/2014
Kriminālatbildība par autorības piesavināšanos

2012. gads

2010. gads

2008. gads

J 12.02.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-4/2008
Izmantošana Krimināllikuma 149.panta otrās daļas izpratnē

2006. gads

J 18.04.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-213/2006
Autortiesību likumā noteiktās formas, kādā jāsaņem atļauja autora darbu izmantošanai, neievērošana ne varbūt kā vienīgais kritērijs personas kriminālatbildībai par autortiesību pārkāpumu