XIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību

The print version

2019. gads

J 11.09.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-642/2019
Vainīgās personas nodoma satura noskaidrošana, nošķirot slepkavības mēģinājumu no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

07.03.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 105/2019
Nepieciešamā aizstāvēšanās un tās robežu pārkāpšanas izvērtējums

2018. gads

31.08.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-399/2018
Slepkavības mēģinājuma norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

2017. gads

J 16.10.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-520/2017
Ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīga pildīšana

J 06.01.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-4/2017
Cēloņsakarības konstatēšana starp tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu un cietušā nāvi, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas

2016. gads

J 30.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-296/2016
Nepieciešamās aizstāvēšanās tiesīguma nosacījumi

J 14.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-262/2016
Huligānisku darbību, kas saistītas ar vidēja smaguma miesas bojājumu, kvalifikācija

2013. gads

2009. gads

J 16.06.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-295/2009
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas

2007. gads

J 12.12.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-683/2007
Slepkavības norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas, kas vainīgā neuzmanības dēļ ir bijis par iemeslu cietušā nāvei

2006. gads

J 19.12.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-704/2006
Miesas bojājumu nodarīšana, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas