XI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi

The print version

2019. gads

27.12.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-433/2019
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā radītā kaitējuma izvērtējums

2018. gads

J 31.05.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-145/2018
Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā

2017. gads

J 07.03.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-16/2017
Krimināllikuma 109.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (patvaļīga koku ciršana un bojāšana) objekts un būtiska kaitējuma noteikšanas kritēriji

2011. gads

J 18.05.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-180/2011
Būtisks kaitējums Krimināllikuma 109.panta – patvaļīga koku ciršana un bojāšana - izpratnē

2007. gads