IX nodaļa. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds

The print version

2019. gads

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[L]/2019
Prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā

2018. gads

05.07.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-316/2018
Krimināllikuma 78.pantā (Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšana

J 22.05.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-184/2018
Krimināllikuma 77.1pants (Prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā) un 89.1panta (Noziedzīga organizācija) otrā daļa – tiesību normu konkurence vai noziedzīgu nodarījumu kopība

J 28.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-16/2018
Krimināllikuma 78.pantā (Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma, kas izpaužas kā naida runa, subjektīvās puses izvērtēšana

2004. gads