Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

The print version

2016. gads

J 02.06.2016. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1101/2016
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas sastādīta pārbaudes akta tiesiskā daba