Valsts darba inspekcija

The print version

2019. gads

16.05.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-777/2019
Valsts darba inspekcijas kompetences robežas darba strīdos

2017. gads

J 28.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-161/2017
Valsts darba inspekcijas lēmuma par nelaimes gadījuma darba vietā būtība

2016. gads

J 10.10.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-865/2016
Jēdziens “darba pienākumu pildīšana ārpus noteiktā darba laika”

2014. gads