Sabiedrības veselības aģentūra

The print version

2008. gads

J 26.06.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-155/2008
Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā