Nodrošinājuma valsts aģentūra

The print version

2016. gads

J 13.05.2016. Judgement of the department of Administrative Cases, case No SKA-789/2016
Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums lemt par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai realizāciju, ja īpašniekam zudusi interese par transportlīdzekli