Lauku atbalsta dienests

The print version

2013. gads

J 15.03.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-4/2013
Atbalsta maksājumu saņēmēja pienākums atmaksāt saņemtos atbalsta maksājumus saistību neizpildes gadījumā

2011. gads

J 07.10.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-955/2011
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba