Finanšu un kapitāla tirgus komisija

The print version

2020. gads

J 18.03.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-830/2020
Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

2018. gads

J 16.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1054/2018
Kredītiestāžu pienākums lielo riska darījumu limitu ievērošanā

18.07.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-185/2018
Ierobežojums garantētās atlīdzības saņemšanai personām, kuru rīcībā vadītājam raksturīgās kompetences dēļ ir pietiekama informācija saistībā ar kredītiestādes finanšu stāvokli un noguldījumu pieejamības riskiem

2015. gads

J 23.12.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-6/2015
Noguldījumu garantijas sistēmas attiecināšanai uz kredītiestādes vadītāju; jēdziena

2013. gads

2010. gads