TIESNEŠU KARJERAS JAUTĀJUMI

The print version

2014. gads

J 19.12.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-370/2014
Informācijas par tiesneša disciplināro atbildību konfidencialitātes satversmība

2010. gads

J 12.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-589/2010
Administratīvais akts par tiesneša neapstiprināšanu; tiesneša tiesības vērsties tiesā neapstiprināšanas gadījumā; tiesneša neatkarība

2009. gads

J 23.10.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-798/2009
Lēmums, kas būtiski skar tiesneša kā īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

J 29.06.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-528/2009
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmuma, ar kuru atzīts, ka persona nav piemērota tiesneša amatam, tiesiskā daba

2008. gads

J 21.04.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-216/2008
Tiesnešu disciplināratbildības jautājumu tiesiskā daba; tieslietu ministra (ministrijas) rīcība tiesnešu disciplinārās sodīšanas jautājumos