SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UZRAUDZĪBA

The print version

2018. gads

J 12.02.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-903/2018
Jēdziena „pārtraukums pakalpojumu sniegšanā” pirmšķietamā interpretācija

J 12.02.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-903/2018
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja izvēles vispārīgais princips

2013. gads

J 02.12.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-706/2013
Dzīvokļu īpašnieku kopības kā dzīvojamās mājas īpašnieka rīcībspēja

J 06.11.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-676/2013
Iepriekšējā lietotāja parāds par dabasgāzi nevar būt šķērslis līguma slēgšanai ar jauno lietotāju

J 31.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-127/2013
Administratīvā akta par elektroenerģijas tirdzniecības diferencētā tarifa saistītajiem lietotājiem apstiprināšanu izdošana, izpilde, pārsūdzēšana un atcelšana

J 11.01.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-53/2013
Valsts pārvaldes novērtējuma brīvības izmantošanas pārbaude tiesā

2012. gads

J 07.12.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-454/2012
Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja subjektīvās tiesības prasīt tarifu pārskatīšanu

J 17.02.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-345/2012
Elektroenerģijas gala tarifu saistītajiem lietotājiem veidojošo pakalpojumu tarifu pamatotības pārbaude tiesā

2009. gads

J 23.10.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-373/2009
Pašvaldības regulatora kompetence sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanā

2006. gads

J 14.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-40/2006
Par LAPK 158.3panta interpretāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem kā pamatu nelabvēlīgu administratīvo aktu izdošanai