Vispārīgie jautājumi

The print version

2018. gads

J 25.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-311/2018
Vasarnīcu un dārzu māju privatizācijas procesā piemērojamais regulējums

2014. gads

2011. gads

J 03.06.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-661/2011
Strīdu par privatizācijas sertifikātu ieskaitīšanu privatizācijas sertifikātu kontā izskatīšanas kārtība

2010. gads

J 17.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1010/2010
Par personas tiesībām prasīt kompensēt privatizācijas sertifikātu vērtību naudā

2009. gads