POLITISKO PARTIJU FINANSĒŠANA

The print version

2017. gads

26.04.2017. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-367/2017
Politiskās apvienības tiesības saņemt piešķirtā valsts finansējuma maksājumu līdz tās likvidēšanas brīdim

2016. gads

J 12.04.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-116/2016
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” ietvertā jēdziena „reklāmas izvietošana” interpretācija

2012. gads

J 31.08.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-342/2012
Strīdos par politisko organizāciju finansēšanu ir piemērojamas tiesību normas; tiesas spriedumā norādāmie fakti un sprieduma argumentācija

2011. gads

J 22.09.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-311/2011
Politisko organizāciju (partiju) atbildība par likumā noteikto to finansēšanas noteikumu pārkāpumu

2005. gads