PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

The print version

2019. gads

J 13.08.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-243/2019
Par autostāvvietas izmantošanu piemērotā līgumsoda samērīguma izvērtēšana

2018. gads

22.03.2018. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-162/2018
Būvekspertīzes prasības nav attiecināmas uz preces (pakalpojuma) ekspertīzi patērētāja tiesību aizsardzības nodrošināšanā

2014. gads

J 18.02.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-181/2014
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos, piemērošana

2011. gads

J 16.06.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-23/2011
Dzīvokļa īpašnieka kā patērētāja tiesību aizsardzība Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un administratīvajā procesā tiesā

2010. gads

J 11.05.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-412/2010
Patērētāju tiesību aizsardzības centra ierosinājuma novērst patērētāju tiesību pārkāpumu tiesiskā daba

J 07.10.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-375/2010
Patērētāja tiesības atgūt maksu par atpakaļ atdotām aviosabiedrībā iegādātām aviobiļetēm; patērētāja informēšana par pārvadājuma līguma noteikumiem

J 10.02.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-27/2010
Patērētāja tiesības saistībā ar līgumam neatbilstošas preces remontu

2006. gads

J 07.03.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-59/2006
Par netaisnīgiem līguma nosacījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē un kredītiestāžu sniegtajiem pakalpojumiem kā patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem pakļautiem darījumiem