Akcīzes nodoklis

The print version

2005. gads

J 14.06.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-181/2005
Par akcīzes nodokļa aprēķināšanu alum un aprēķināšanai piemērojamām tiesību normām