IZPILDE ADMINISTRATĪVAJĀ PROCESĀ

The print version

2015. gads

J 10.12.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-819/2015
Lēmuma par izglītībai iztērēto līdzekļu atmaksu tiesiskā daba

J 07.12.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-95/2015
Nodokļu maksātāja tiesības uz atmaksājamās pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas palielinājumu no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētā parastā termiņa

J 26.10.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-51/2015
Lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildes kontrole

2012. gads

J 14.12.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1062/2012
Tiesas nolēmuma izpildes stadijā pieņemtā lēmuma pārsūdzamība

J 27.03.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-173/2012
Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

2009. gads

J 23.03.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-3/2009
Pilna tiesas sprieduma jēdziens; administratīvā akta izpildes tiesiskā daba

2008. gads

J 23.12.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-603/2008
Iestādes lēmuma par transportlīdzekļa pārreģistrācijas aizliegumu tiesiskā daba

J 13.10.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-327/2008
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu parāda bezstrīdus piedziņu ir vērsts uz administratīvā akta izpildi, un kontrole par šādu lēmumu tiesā veicama atbilstoši administratīvo aktu izpildes tiesiskumu reglamentējošajām tiesību normām