INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA VALSTS AMATPERSONU DARBĪBĀ

The print version

2014. gads

J 07.02.2014. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-67/2014
Likuma ,,Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 14.panta ceturtajā daļā noteiktā ierobežojuma piemērošana

2012. gads

J 13.01.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-45/2012
Uzraugošās institūcijas apsvērumi, piemērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas

2010. gads

J 30.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-1078/2010
Jēdziena „amatpersona” izpratne Administratīvā procesa likumā un likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

J 10.06.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-188/2010 (CHANGE OF CASE-LAW)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja brīdinājuma tiesiskā daba; citu šā biroja izdotu lēmumu pārbaude tiesā

2009. gads

J 21.10.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-294/2009
Amats politiskajā partijā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, par kura savienošanu ar valsts amatpersonas amatu nepieciešams saņemt atļauju

2008. gads

J 03.07.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-326/2008
Vārdkopa „valsts un pašvaldība” likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē; reformatio in peius aizliegums administratīvo pārkāpumu lietās

2007. gads

J 13.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-11/2007
Par KNAB brīdinājuma tiesisko dabu, par valsts amatpersonas rīcību, izskatot privātpersonas sūdzību par attiecīgās amatpersonas darījumu partneri, un par apdrošināšanas līgumattiecību darījuma summu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē

2005. gads

J 30.08.2005. Judgement and ancillary decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-205/2005
Par iespējami ieinteresētās amatpersonas piedalīšanos lēmuma pieņemšanā