IESLODZĪTO TIESĪBAS / SODU IZPILDES TIESĪBAS

The print version

2020. gads

11.02.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-757/2020
Ieslodzītā lūguma par soda izciešanas režīma maiņu iesniegšana ar pārstāvja starpniecību

2019. gads

J 11.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-181/2019
Ieslodzītā nodrošināšana ar ārstniecības pakalpojumiem ārpus ieslodzījuma vietas

J 17.01.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-153/2019
Valsts pienākums veikt pasākumus ieslodzīto drošības nodrošināšanai

J 08.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-116/2019
Īslaicīga tīrīšanas (mazgāšanas) piederumu un līdzekļu neizsniegšana kā iespējamais ieslodzītā cilvēktiesību pārkāpums; Privātuma nenodrošināšana sanitārā mezgla izmantošanas laikā kā iespējams ieslodzītā cilvēktiesību pārkāpums

J 08.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-116/2019
Apstākļu ieslodzījuma vietā kumulatīvas ietekmes analizēšana atlīdzinājuma prasījuma kontekstā

27.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-22/2019
Apcietināto personu privātās sarakstes ierobežošanas pamatotības pārbaude; Drošas sūdzēšanās iespējas nodrošināšana brīvības atņemšanas iestādē

2018. gads

J 07.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-207/2018
Ieslodzījuma vietas kameras ventilācijas nodrošināšanas vērtējums

J 07.06.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-194/2018
Ieslodzītās personas nodrošināšana ar higiēnas līdzekļiem

06.07.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-130/2018
Ieslodzītā ievietošana restotā norobežojumā ieslodzījuma vietā kā necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās aizlieguma pārkāpums

J 26.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-119/2018
Roku un kāju dzelžu kā speciālo līdzekļu izmantošanas pieļaujamība

24.08.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-47/2018
Pieteikums par brīvības atņemšanas soda izpildes režīma mīkstināšanu

2017. gads

J 28.12.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-169/2017
Personai nav pienākums ilgstoša pārkāpuma gadījumā regulāri iesniegt analogus iesniegumus par sliktajiem sadzīves apstākļi

2016. gads

J 15.11.2016. Decisionof the Department of Administrative Cases, case No SKA-1459/2016
Ieslodzījumā esošas personas ārstniecības kvalitātes pārbaude administratīvajā procesā

J 30.09.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-311/2016
Rīcības brīvības izmantošana, lemjot par iespējas notiesātajam mazgāties dušā nodrošināšanu

2013. gads

J 05.04.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-423/2013
Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

2012. gads

J 09.07.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-681/2012
Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

J 22.06.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-303/2012
Ieslodzītā tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumi

2011. gads

2010. gads

J 12.10.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-756/2010
Publisko un privāto tiesību nošķiršana ieslodzīto nodarbinātības jomā

J 06.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-160/2010
Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

2009. gads

J 23.01.2009. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-181/2009
Lēmums, kas būtiski neskar īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

2008. gads

J 19.08.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-581/2008
Ieslodzītās personas tiesības pārsūdzēt ieslodzījuma vietas medicīnas daļas sniegtos valsts garantētos medicīnas pakalpojumus; ieslodzītās personas cilvēktiesības

2007. gads

J 07.11.2007. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-576/2007
Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību – LR Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība

2006. gads

J 29.08.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-498/2006
Faktiskās rīcības jēdziens (pazīmes) un cietuma administrācijas rīcības saistībā ar ieslodzīto uzturu tiesiskā daba

J 15.06.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-356/2006
Ieslodzījumā esoša blakus sūdzības iesniedzēja etapēšana uz tiesas sēdi nav obligāta