Tiesības uz medicīniskās palīdzības minimumu

The print version

2018. gads

J 15.10.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-592/2018
Veselības aprūpes pieejamība kā vērtējamais kritērijs lietā par izbraukšanas rīkojumu

2016. gads

J 15.11.2016. Decisionof the Department of Administrative Cases, case No SKA-1459/2016
Ieslodzījumā esošas personas ārstniecības kvalitātes pārbaude administratīvajā procesā

2010. gads

J 08.07.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-635/2010
Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

2008. gads

J 19.08.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-581/2008
Ieslodzītās personas tiesības pārsūdzēt ieslodzījuma vietas medicīnas daļas sniegtos valsts garantētos medicīnas pakalpojumus; ieslodzītās personas cilvēktiesības