Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

The print version

2019. gads

29.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-441/2019
Juridiskās palīdzības nodrošināšana kā tiesību uz taisnīgu tiesu elements

2012. gads

J 16.11.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-899/2012
Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana Satversmes tiesas procesa ietvaros

2010. gads

J 30.12.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No. SKA-1088/2010
Administratīvā akta un politiska lēmuma nošķiršana; personas tiesības uz taisnīgu tiesu

2006. gads

J 15.03.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-124/2006
Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu