Tiesības uz brīvību un drošību

The print version

2018. gads

J 22.02.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-288/2018
Ar tiesas spriedumu nodibinātu faktu izvērtējums patvēruma meklētāja izraidīšanas lietā

2012. gads

J 09.07.2012. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-681/2012
Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

J 23.11.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-150/2012
Ierēdņa tiesības uz aizsardzību no emocionālās vardarbības darba vietā