Domu, apziņas un reliģijas brīvība

The print version

2010. gads

J 06.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-160/2010
Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu