Diskriminācijas aizliegums

The print version

2020. gads

J 17.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-450/2020
Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

2014. gads

2010. gads

J 15.10.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-480/2010
Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšana; sieviešu netieša diskriminācija; diskriminācijas novēršana

2008. gads

J 14.01.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5/2008
Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu