Tiesu izpildītāji

The print version

2019. gads

J 30.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-298/2019
Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā un īrnieka tiesību ievērošana; Tiesību institūta satura un seku neizskaidrošana kā ētikas pārkāpums; Tiesu izpildītāja izvairīšanās no komunikācijas ar masu medijiem kā ētikas pārkāpums

J 30.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-298/2019
Zvērināta tiesu izpildītāja disciplināratbildības un darbību uzraudzības civilprocesuālajā kārtībā nošķiršana; Tiesu izpildītāja darbību uzraudzība

2018. gads

23.04.2018. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-707/2018
Zvērinātam tiesu izpildītājam kā valsts amatpersonai ir pienākums novērst jebkādas šaubas par sava amata darbības neatkarību un objektivitāti

04.04.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-235/2018
Zvērināta tiesu izpildītāja disciplinārā atbildība saistībā ar ētikas normu pārkāpumu saistībā ar izsoles paziņošanu parādniekam

2017. gads

J 04.08.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-860/2017
Tiesu izpildītāja disciplinārā atbildība par tiesas atzītām prettiesiskām darbībām

2012. gads

J 05.01.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-34/2012
Ienākumu nodokļa piemērošana depozīta procentiem, kas gūti tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības ietvaros

2010. gads

J 11.03.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-83/2010
Tiesu izpildītāju pienākums izpildi veikt ātri un efektīvi; tiesību normu noteiktība un skaidrība tiesiskā, demokrātiskā valstī

2006. gads

J 31.01.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-119/2006
Tiesu izpildītāju rīcība un lēmumi izpildu lietā, kaut arī tiek vērtēti kā darbība publisko tiesību jomā, pārsūdzami vispārējās jurisdikcijas tiesā