Notāri

The print version

2019. gads

J 22.02.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1002/2019
Bāriņtiesas un zvērināta notāra kompetenču nodalīšana jautājumā par aizgādnības nodibināšanu mantojumam

2015. gads

2014. gads

J 14.11.2014. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1253/2014
Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

2010. gads

J 13.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-278/2010
Zvērināta notāra domēna nosaukuma veidošana; zvērināta notāra amata izpilde personiski

2006. gads

J 14.02.2006. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-34/2006
Par analoģijas piemērošanas nepieciešamības un iespēju izvērtēšanu un par notiesājoša spriedumu kā pamatu notāra atcelšanai no amata, kā arī par Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 7.panta interpretāciju