Advokāti

The print version

2019. gads

J 24.04.2019. Assignment Hearing Decision of Department of Administrative Cases, case No SKA-993/2019
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kompetence sakarā ar disciplinārsodu izslēgt advokātu no kolēģijas

26.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-877/2019
Aizstāvja uzaicināšanas kārtības kriminālprocesā neievērošana kā pamats advokāta izslēgšanai no kolēģijas

2018. gads

14.09.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1202/2018
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmuma par kredītiestādes likvidatora amata kandidātu sarakstu tiesiskā daba

J 29.03.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-148/2018
Advokāta kā juridiskās palīdzības sniedzēja pieaicināšana

2016. gads

J 25.10.2016. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1168/2016
Zvērināta advokāta profesionālās ētikas pārkāpuma vērtēšana

J 04.07.2016. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-832/2016
Advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību advokāta darbības apturēšanas laikā

2015. gads

J 26.03.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-383/2015
Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

J 30.09.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No  SKA-302/2015
Zvērināta advokāta pienākums uzrādīt Latvijas Zvērinātu advokātu padomei pieprasītos dokumentus

J 29.05.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-237/2015
Advokāta tiesības pieprasīt ziņas par klienta veselības stāvokli

2010. gads

J 06.05.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-193/2010
Advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

2008. gads

J 25.01.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-170/2008
Advokāta tiesības pārstāvēt personu administratīvā pārkāpuma lietā un advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību; pārstāvības un juridiskās palīdzības noformēšana

J 21.04.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-22/2008
Advokatūras institūta būtība; Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas publiski tiesiskais statuss un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pienākumi Iesniegumu likuma kontekstā; Latvijas Republikas Satversmes 104.panta interpretācija