Procesuālā taisnīguma princips

The print version

2006. gads

J 15.03.2006. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-124/2006
Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

2005. gads

J 15.03.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-59/2005
Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu

2004. gads