Patvaļas aizlieguma princips

The print version

2017. gads

J 03.03.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-10/2017
Policijas rīcība publiskos pasākumos, nodrošinot kārtību konfrontācijas gadījumā

2013. gads

J 01.07.2013. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-524/2013 (CHANGE OF CASE-LAW)
Privātpersonu tiesību aizsardzība sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīkotā iepirkumā, kas nesasniedz robežvērtību

2010. gads

J 17.03.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-237/2010
Patvaļas aizlieguma princips jāievēro arī tad, ja tiesību normas iestādei piešķir plašu rīcības brīvību

J 22.03.2010. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-58/2010
Patvaļas aizlieguma princips un iestādes lēmuma pamatojums; atbildētāju pārstāvošās iestādes pieaicināšana lietā

2005. gads

J 15.03.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-59/2005
Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu