Valsts nodeva / drošības nauda

The print version

2020. gads

J 12.02.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-807/2020
Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

2019. gads

J 20.09.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-504/2019
Pieteikums par politiski represētās personas statusa piešķiršanu ir pieteikums sociālās drošības jomā

2018. gads

2017. gads

J 21.06.2017. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1178/2017
Personas tiesības uz valsts nodevas atmaksu iestādes kļūdainas norādes par pārsūdzības kārtību dēļ

2013. gads

2012. gads

2010. gads

J 14.05.2010. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-454/2010
Atbrīvošana no valsts nodevas samaksas; valsts nodevas atmaksa