Pierādījumi

The print version

2020. gads

J 23.03.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-421/2020
Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda

J 07.04.2020. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-73/2020
Personu sniegtās liecības kriminālprocesa un cita administratīvā procesa ietvaros kā pierādījumu pieļaujamība; Liecinieku rakstveida liecību izmantošanas pieļaujamība

2019. gads

J 26.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-453/2019
Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

J 31.10.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-290/2019
Lūguma par liecinieka izsaukšanu noraidīšanas pamatojums

J 22.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-45/2019
Pierādījumu attiecināmības jautājuma risināšana tiesā

2018. gads

22.03.2018. Assignment Hearing Decision of the Department of Administrative Cases, case No SKA-162/2018
Būvekspertīzes prasības nav attiecināmas uz preces (pakalpojuma) ekspertīzi patērētāja tiesību aizsardzības nodrošināšanā

J 13.02.2018. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-92/2018
Pierādīšanas pienākuma sadalījums starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju

2015. gads

J 01.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No SKA-355/2015
Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas konstatēšana datu atbilstības pārbaudē; tiesības iesniegt un iegūt pierādījumus

J 05.06.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-102/2015, and separate opinions of judges Dace Mita, Vesma Kakste and Rudite Vidusa 
Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

2012. gads

J 13.04.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-100/2012
Pierādīšanas līdzekļi administratīvajā procesā; augstākas instances tiesas tiesības pievienoties zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

2011. gads

J 13.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-210/2011
Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē

2009. gads

J 03.03.2009. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-48/2009
Par nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu un pierādījumu vērtēšanu

2008. gads

J 06.11.2008. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-705/2008
Par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnim; alkometra rādījumu kā pierādījuma pieļaujamība, ja alkometrs nav bijis verificēts Ministru kabineta noteiktajā termiņā

2005. gads

J 07.06.2005. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-176/2005
Par procesuālo tiesību normas pārkāpumu kā pamatu apgabaltiesas sprieduma atcelšanai un par pierādījumu novērtēšanu