Juridiskā palīdzība

The print version

2019. gads

29.11.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-441/2019
Juridiskās palīdzības nodrošināšana kā tiesību uz taisnīgu tiesu elements

J 22.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-161/2019
Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

2015. gads

J 26.10.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-51/2015
Lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildes kontrole

2012. gads

J 16.11.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-899/2012
Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana Satversmes tiesas procesa ietvaros

2011. gads

J 06.05.2011. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-155/2011
Juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšana administratīvajā procesā

2008. gads

J 25.01.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-170/2008
Advokāta tiesības pārstāvēt personu administratīvā pārkāpuma lietā un advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību; pārstāvības un juridiskās palīdzības noformēšana

2007. gads

J 04.01.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā