Jaunatklāti apstākļi

The print version

2019. gads

J 25.10.2019. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SJA-1/2019
Pieteikuma par jaunatklātiem apstākļiem izbeigtā tiesvedībā pieļaujamība

2017. gads

J 04.10.2017. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-424/2017
Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas viedokļa tiesiskā nozīme

2011. gads

J 15.06.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SJA-8/2011
Administratīvā procesa uzsākšana no jauna sakarā ar jaunatklātu apstākli

J 12.05.2011. Decision of the Department of Administrative Cases, case No SJA-8/2011
Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas apsvērumi kā jaunatklāts apstāklis

2010. gads

J 29.03.2010. Decision of assignment sitting of the Department of Administrative Cases, case No SJA-14/2010
Pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvo pārkāpumu lietās iesniedzams apgabaltiesā

2008. gads

J 12.12.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-794/2008
Pieteikums par jaunatklātiem apstākļiem; administratīvā pārkāpuma lietā konfiscētā transportlīdzekļa īpašnieka (kas nav tā pati persona, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu) tiesības vērsties kompetentā institūcijā par transportlīdzekļa atdošanu

J 11.04.2008. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-256/2008
Pieteikumu par lēmuma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem var iesniegt arī par Senāta lēmumu

2005. gads