Administratīvā procesa uzsākšana no jauna

The print version

2012. gads

J 25.05.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-257/2012
Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

2007. gads

J 14.03.2007. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-84/2007
Regulējums par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna uz iesnieguma pamata attiecināms uz gadījumiem, kad ar iestādes izdoto administratīvo aktu ir aktīvi ietekmētas tiesiskās attiecības, proti, mainīts personai jau piemītošo tiesību vai pienākumu apjoms; prasījuma par labvēlīgu administratīvo aktu izdošanu izskatīšana