About events

The print version

About events

13 June, 2006

Tiesām adekvāti jāmotivē pieteikuma nepieņemšana vai tiesvedības izbeigšana administratīvajā lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments un tiesas Judikatūras nodaļa sagatavojusi tiesu prakses apkopojumu Pieteikuma nepieņemšana vai tiesvedības izbeigšana lietā sakarā ar to, ka pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav šādu tiesību.
8 June, 2006

Nebijis tiesas process Augstākajā tiesā

Rīt, 9. jūnijā Augstākās tiesas Senāta sēžu zālē būs iespēja vērot līdz šim nebijušu tiesas procesu, kuru vadīs Losandželosas Augstākās tiesas tiesnesis Vendels Mortimers un Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.
7 June, 2006

Latvian and American attorneys and judges – the beginning of discussionesneši un advokāti sāk diskusiju

In Riga, on the 8th of June, started two day long discussion conference “Judges and attorneys in interaction: the commonalities and the differences in Latvian and American legal systems”. It was organized by the Latvian Supreme Court and the American Board of Trial Advocates.
25 May, 2006

On the first Judicial Disciplinary Committee meeting - recommendation to remove judge from his office

On Thursday, 25th of May Judicial Disciplinary Committee, with its new members, came together for its first meeting. They discussed the further organization of the self - government institution, elected chairman’s deputy – the same as last time, Senator of the Supreme Court Senate Peteris Dzalbe and also reviewed previously initiated disciplinary proceedings.
12 May, 2006

Tiek ievēlēti jauni kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvi

Piektdien, 2006. gada 12. maijā Latvijas tiesneši gadskārtējā konferencē lēma par pašpārvaldes institūciju – disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas - personālsastāvu un pilnvaru termiņu. Aizklāti balsojot, par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Kvalifikācijas kolēģijas sastāvs noteikts likumā Par tiesu varu, saskaņā ar kuru tajā jābūt pieciem Augstākās tiesas tiesnešiem, trim apgabaltiesu pārstāvjiem, kā arī diviem rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem un diviem zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem.
12 May, 2006

Tiesnešu konferencē ievēlē jaunus kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvus

Šodien viesnīcas „Reval Hotel Latvija" jaunajā zālē „Omega 1” pulcējas visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci. Tās pirmajā daļā pamatziņojumu sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, kurš runāja gan par svarīgāko, kas tiesu sistēmā noticis laikposmā starp divām konferencēm, gan par konceptuālām problēmām, kas saistītas ar jaunā tiesu iekārtas likumprojekta izstrādāšanu un tālākvirzību. Pilns A. Guļāna runas teksts ir pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Priekšsēdētājs/Runas un raksti.
31 March, 2006

Senator Jautrite Briede has taken a doctor’s degree

On Friday, 31st of March governing body of the Supreme Court, together with the members of Qualification Committee were gathered to congratulate Senator Jautrite Briede for her just acquired doctor’s degree in law.
24 March, 2006

Tiesu prakses apkopojumā pēta sodu politiku krimināllietās par laupīšanu

Pētījumā analizēta piecu Latvijas lielāko rajona tiesu īstenotā sodu politika, notiesājot personas pēc Krimināllikuma 176. panta par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojuma autori ir Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa, kuri izpētījuši krimināllietu materiālus, kuras izskatītas Rīgas pilsētas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesās 2004. un 2005. gadā.
17 March, 2006

The implementation of the Supreme courts training program started successfully

Since January, 2006 judges and employees have participated in different study projects organised by the Administration.
6 March, 2006

Augstākā tiesa plēnumā atzinīgi vērtē pērn padarīto

Piektdien, 3. martā Augstākā tiesa gada pārskata plēnumā izvērtējā pērn padarīto un atzina, ka noticis daudz pozitīvu pārmaiņu, kas sekmējis tiesas darbu.