About events

The print version

About events

25 May, 2006

On the first Judicial Disciplinary Committee meeting - recommendation to remove judge from his office

On Thursday, 25th of May Judicial Disciplinary Committee, with its new members, came together for its first meeting. They discussed the further organization of the self - government institution, elected chairman’s deputy – the same as last time, Senator of the Supreme Court Senate Peteris Dzalbe and also reviewed previously initiated disciplinary proceedings.
12 May, 2006

Tiek ievēlēti jauni kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvi

Piektdien, 2006. gada 12. maijā Latvijas tiesneši gadskārtējā konferencē lēma par pašpārvaldes institūciju – disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas - personālsastāvu un pilnvaru termiņu. Aizklāti balsojot, par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Kvalifikācijas kolēģijas sastāvs noteikts likumā Par tiesu varu, saskaņā ar kuru tajā jābūt pieciem Augstākās tiesas tiesnešiem, trim apgabaltiesu pārstāvjiem, kā arī diviem rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem un diviem zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem.
12 May, 2006

Tiesnešu konferencē ievēlē jaunus kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvus

Šodien viesnīcas „Reval Hotel Latvija" jaunajā zālē „Omega 1” pulcējas visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci. Tās pirmajā daļā pamatziņojumu sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, kurš runāja gan par svarīgāko, kas tiesu sistēmā noticis laikposmā starp divām konferencēm, gan par konceptuālām problēmām, kas saistītas ar jaunā tiesu iekārtas likumprojekta izstrādāšanu un tālākvirzību. Pilns A. Guļāna runas teksts ir pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Priekšsēdētājs/Runas un raksti.
31 March, 2006

Senator Jautrite Briede has taken a doctor’s degree

On Friday, 31st of March governing body of the Supreme Court, together with the members of Qualification Committee were gathered to congratulate Senator Jautrite Briede for her just acquired doctor’s degree in law.
24 March, 2006

Tiesu prakses apkopojumā pēta sodu politiku krimināllietās par laupīšanu

Pētījumā analizēta piecu Latvijas lielāko rajona tiesu īstenotā sodu politika, notiesājot personas pēc Krimināllikuma 176. panta par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojuma autori ir Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa, kuri izpētījuši krimināllietu materiālus, kuras izskatītas Rīgas pilsētas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesās 2004. un 2005. gadā.
17 March, 2006

The implementation of the Supreme courts training program started successfully

Since January, 2006 judges and employees have participated in different study projects organised by the Administration.
6 March, 2006

Augstākā tiesa plēnumā atzinīgi vērtē pērn padarīto

Piektdien, 3. martā Augstākā tiesa gada pārskata plēnumā izvērtējā pērn padarīto un atzina, ka noticis daudz pozitīvu pārmaiņu, kas sekmējis tiesas darbu.
2 March, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs preses konferencē vērtē tiesas darbu

Ceturtdien, 2. martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns rīkoja preses konferenci, kurā dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma izvērtēja tiesas darbu un dalījās pārdomās par nākotnes iecerēm. 2005. gadā Augstākās tiesas darbība tika vērsta trijos virzienos: tiesas lietu izskatīšana, tiesu prakses analīzes pilnveidošana, administratīvās kapacitātes stiprināšana. Tiesas priekšsēdētājs konferencē analizēja 2005. gada statistikas datus, kas jau ir pieejami mājaslapas www.at.gov.lv sadaļā „Statistika". A.Guļāns atbildēja arī uz žurnālistu jautājumiem par šī brīža Latvijas aktualitātēm.
17 February, 2006

Senāta kanceleja iekārtojas jaunās telpās

Augstākās tiesas Senāta kanceleja un Senāta Civillietu departamenta senatoru palīgi ir tikuši pie jauniem kabinetiem.
16 February, 2006

Zvērestus nodod četras notāres

Svinīgā pasākumā 16. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva četras notāres – Eva Igaune, Zane Ernštreite, Vineta Novicka un Kristīne Višinska.