Aktuālais foto

Temīdas balva, 2014.gada 19.decembris
Krimināllietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā, 2014.gada 18.decembris
Zigmants Gencs dāvina savu gleznu. 2014.gada 19.novembris
Valsts augstākās amatpersonas Latvijas proklamēšanas 96.gadadienā pie Brīvības pieminekļa, 2014.gada 18.novembris
Augstākās tiesas Izdienas nozīmes. 2014.gada 14.novembris
Satversmes komentāru atvēršana. 2014.gada 10.novembris
Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem Anda Vītola. 2014.gada 7.novembris
Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem Aija Branta. 2014.gada 7.novembris
Saeimas vēlēšanu lietā noraida partijas „Saskaņa” pieteikumu, 2014.gada 30.oktobris
Augstākajā tiesā notiek fināls pirmajai tiesas izspēlei administratīvajās tiesībās. 2014.gada 25.oktobris

Foto galerija

Jaunumi

30 marts 2015

REKOMENDĒ, KĀ PAREIZI VEIDOT TIESAS NOLĒMUMU STRUKTŪRU UN SATURU KRIMINĀLLIETĀS

REKOMENDĒ, KĀ PAREIZI VEIDOT TIESAS NOLĒMUMU STRUKTŪRU UN SATURU KRIMINĀLLIETĀS

Tiesu nolēmumiem jābūt ne vien juridiski pareiziem, skaidriem un lakoniskiem, bet to saturam jābūt arī viegli uztveramam un saprotamam – secināts apkopojumā, ko sagatavojusi Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docente juridisko zinātņu doktore Elita Nīmande sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 02.04.2015

26.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-147/2015

Apelācijas instances tiesas pienākums, izskatot lietu rakstveida procesā, nodrošināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai, ja apsūdzētais, kurš sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi pats, šādu lūgumu ir izteicis

Pievienots: 02.04.2015

27.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-48/2015

Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām

Pievienots: 02.04.2015

13.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-43/2015

Kriminālprocesa likuma 566.pantā paredzētā apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

Pievienots: 02.04.2015

10.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-33/2015

Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir formāls un tā esamība nav saistāma ar nelikumīgas brīvības atņemšanas ilgumu

Visi judikatūras nolēmumi