Aktuālais foto

Temīdas balva, 2014.gada 19.decembris
Krimināllietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā, 2014.gada 18.decembris
Zigmants Gencs dāvina savu gleznu. 2014.gada 19.novembris
Valsts augstākās amatpersonas Latvijas proklamēšanas 96.gadadienā pie Brīvības pieminekļa, 2014.gada 18.novembris
Augstākās tiesas Izdienas nozīmes. 2014.gada 14.novembris
Satversmes komentāru atvēršana. 2014.gada 10.novembris
Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem Anda Vītola. 2014.gada 7.novembris
Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem Aija Branta. 2014.gada 7.novembris
Saeimas vēlēšanu lietā noraida partijas „Saskaņa” pieteikumu, 2014.gada 30.oktobris
Augstākajā tiesā notiek fināls pirmajai tiesas izspēlei administratīvajās tiesībās. 2014.gada 25.oktobris

Foto galerija

Jaunumi

23 februāris 2015

TIESĀM JĀIZVĒRTĒ, VAI BĀRIŅTIESU LĒMUMI ATBILST BĒRNA VISLABĀKAJĀM INTERESĒM

TIESĀM JĀIZVĒRTĒ, VAI BĀRIŅTIESU LĒMUMI ATBILST BĒRNA VISLABĀKAJĀM INTERESĒM

Ir izveidojusies stabila administratīvo tiesu prakse lietās par bāriņtiesu lēmumiem un tiesas savos nolēmumos nākušas pie svarīgām atziņām – secināts tiesu prakses vispārinājumā, ko veicis Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments sadarbībā ar Judikatūras nodaļu un juristi Ivetu Zalpēteri.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 26.02.2015

20.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-498/2014

Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

Pievienots: 16.02.2015

21.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-86/2015 (Judikatūras maiņa)

Nodokļu administrācijas tiesības veikt atkārtotu tematisko pārbaudi un nodokļu auditu

Pievienots: 03.02.2015

17.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā nr.SKC-3141/2014

Zemesgrāmatā nostiprināmās tiesības

Pievienots: 03.02.2015

10.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-175/2014

Patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statuss tiesvedībā

Visi judikatūras nolēmumi