Aktuālais foto

Jaunie tiesneši un amata kandidāti mācās vadīt tiesas procesu. 2016.gada 24.augusts
Augstākā tiesa vada starptautisku Eiropas Komisijas finansētu projektu. 2016.gada 12.jūlijs
Augstākajā tiesā viesojas Londonas Karaliskās koledžas profesors Frensiss Džeikobss. 2016.gada 1.jūlijs
Ar Augstākās tiesas tiesnešiem un palīgiem tiekas ECT tiesnesis Mārtiņš Mits. 2016.gada 26.maijs
Ukrainas Augstākās tiesas delegācija pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā, 2016.gada 16.–18.maijs
Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Dzintru Ameriku. 2016.gada 5.maijs
Augstāko tiesu priekšsēdētāju tikšanās Ķīnā. 2016.gada 2.-8.maijs
Par Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Pēteris Dzalbe
Mediju diena. 2016.gada 13.aprīlis
Digitalizēti Latvijas Senāta materiāli. 2016.gada 18.marts

Foto galerija

Jaunumi

21 oktobris 2016

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTIEM

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTIEM

Šodien, 21.oktobrī Augstākajā tiesā viesojās pirmā šī mācību gada studentu grupa Pirmkursnieku dienu ietvaros. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tikās ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 1.kursa studentiem un pastāstīja par Latvijas tiesu sistēmu, tiesu darba aktualitātēm, Augstākās tiesas darbu un personisko amata karjeras pieredzi. Tuvākajā laikā I.Bičkovičs tiksies arī ar studentiem no Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Tiesību zinātnes studentiem.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 20.10.2016

09.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-371/2016

Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 „Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 66.2.7.apakšpunkta par personas atbilstību kritērijam „atsevišķi dzīvojoša persona” interpretācija

Pievienots: 18.10.2016

20.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-943/2016

Ministru kabineta rīkojuma par parka vai mežaparka ierīkošanu Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešamība parka un mežaparka ierīkošanas gadījumā; pieteikuma par vides normatīvo aktu pārkāpumu pieļaujamības vērtēšana

Pievienots: 14.10.2016

01.07.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-124/2016

Autortiesību pāreja ķermeniskas lietas, kurā darbs ietverts, atsavināšanas gadījumā; dzīvesvietas plāns kā personas dati

Pievienots: 14.10.2016

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-133/2016

Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

Visi judikatūras nolēmumi