Aktuālais foto

Jautrīte Briede pilda ad hoc tiesneša pienākumus Eiropas Cilvēktiesību tiesā. 2015.gada 8.aprīlis
Tiesa izbrauc pārbaudīt pierādījumus dabā. 2015.gada 30.marts
Civillietu departamenta tiesneši tiekas ar Ženēvas Universitātes profesoru Vinigeru. 2015.gada 10.marts
Augstākās tiesas plēnums. 2015.gada 6.marts
Ēnu diena. 2015.gada 11.februāris
Latvijas un Lietuvas Augstāko tiesu pārstāvji pieredzes apmaiņā Gruzijas Augstākajā tiesā. 2015.gada 3.februāris
Temīdas balva, 2014.gada 19.decembris
Krimināllietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā, 2014.gada 18.decembris
Zigmants Gencs dāvina savu gleznu. 2014.gada 19.novembris
Valsts augstākās amatpersonas Latvijas proklamēšanas 96.gadadienā pie Brīvības pieminekļa, 2014.gada 18.novembris

Foto galerija

Jaunumi

25 aprīlis 2015

PLĒNUMS AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM VIRZA IVARU BIČKOVIČU

PLĒNUMS AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM VIRZA IVARU BIČKOVIČU

Augstākās tiesas plēnumā 24.aprīlī tiesneši par Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidātu izvirzīja pašreizējo tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 27.04.2015

16.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-106/2015

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra aprēķināšana

Pievienots: 21.04.2015

26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-16/2015

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja rīcība, ja pirms pakalpojuma saņemšanas veikti maksājumi un atskaitīts priekšnodoklis par pakalpojumu, kurš tomēr vēlāk nav ticis sniegts

Pievienots: 21.04.2015

31.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-75/2015

Nodokļu parāda dzēšana gadījumā, ja nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Pievienots: 21.04.2015

30.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-26/2015

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana; dāvināta nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, ja tā nav norādīta dāvinājuma līgumā

Visi judikatūras nolēmumi